Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Последни изминали Събития

Проведени събития до момента

Проведени събития по време на изпълнение на проект  „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“   Начална Пресконференция 21-ви юни […]

Заключителна Пресконференция- гр. Банско

гр. Банско пл. „Възраждане“ № 4, гр. Банско

На 4-ти март 2022г. в гр. Банско предстои провеждане на „Заключителна Пресконференция“ по Проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за […]

Кръгла маса- гр. Каварна

ул. Добротица 24, Каварна ул. Добротица 24, гр. Каварна

На 25-ти февруари 2022г. в гр. Каварна предстои провеждане на „Кръгла маса“ по Проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за […]