Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Предстоящи събития

11
ное.
ноември 11

Проведени събития до момента

Проведени събития по време на изпълнение на проект  „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в