Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Може да се свържете с нас на email адрес phoenix2002.eu@gmail.com или чрез формата за обратна връзка! Благодарим ви