Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

11
ное.
ноември 11

Проведени събития до момента

Проведени събития по време на изпълнение на проект  „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в