Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Последни изминали Събития

Проведени събития до момента

Проведени събития по време на изпълнение на проект  „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“   Начална Пресконференция 21-ви юни 2021 г.   Кръгла маса- гр. София 14-ти септември 2021г.   Кръгла маса- гр. Банско 18-ти февруари 2022г.   Кръгла маса- гр. Каварна 25-ти февруари […]

Заключителна Пресконференция- гр. Банско

гр. Банско пл. „Възраждане“ № 4, гр. Банско

На 4-ти март 2022г. в гр. Банско предстои провеждане на „Заключителна Пресконференция“ по Проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. Заключителната пресконференция ще се проведе от 11:00 часа в гр. Банско, Зала на Туристически информационен център, пл. „Възраждане“ № 4 при спазване на всички […]

Кръгла маса- гр. Каварна

ул. Добротица 24, Каварна ул. Добротица 24, гр. Каварна

На 25-ти февруари 2022г. в гр. Каварна предстои провеждане на „Кръгла маса“ по Проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. „Кръглата маса“ ще се проведе от 10:00 часа в гр. Каварна, в Народно читалище „Съгласие-1890“, ул. Добротица № 24, при спазване на всички актуални […]