Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Зарежда Събития

Проведени събития до момента

ноември 11

Проведени събития по време на изпълнение на проект  „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“

 

Начална Пресконференция

21-ви юни 2021 г.

 

Кръгла маса- гр. София

14-ти септември 2021г.

 

Кръгла маса- гр. Банско

18-ти февруари 2022г.

 

Кръгла маса- гр. Каварна

25-ти февруари 2022г.

 

Заключителна пресконференция- гр. Банско

4-ти март 2022г.

 

Индивидуалните обявления с подробна информация за съдържание, време и място на провеждане, са налични в архив на проведените събития

ноември 11

Организатор

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“