Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

ОИЦ-Добрич дискутира възможности и ползи от туризъм с по-малко отпадъци

ОИЦ-Добрич дискутира възможности и ползи от туризъм с по-малко отпадъци

На 25 февруари 2022 г., в НЧ „Съгласие-1890“ гр. Каварна, екипът на Областен информационен център – Добрич взе участие в кръгла маса на тема „Въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“.

Събитието се проведе в рамките на проект № BG16M1OP002-2.009- 0017 „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014- 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от ЕФРР и 55 329.96 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване, както и да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

На срещата пред представители на туристическия бизнес, обществеността и експерти от администрацията на морските общини, пряко отговорни за управлението на отпадъците бяха представени етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. Бе разяснен процеса на извършване на оценяване със знак за отговорно управление на отпадъците на избраните демонстрационни хотели – един близо до Каварна, един до Разлог.

Критериите за оценка представляват инструмент и основание за отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина, в зависимост от резултатите от покриване на критериите. За отличаване със съответния знак, кандидатът трябва да покрива всички заложени критерии.

Към момента хотелът в близост до Каварна е сертифициран с Бронзов сертификат, като поетапното прилагане на нови мерки и дейности за намаляване на отпадъците може да доведе до нов отличителен знак.

Също така, на кръглата маса се обсъди потенциала за прилагане на демонстрационния проект; трудностите и възможностите за реализиране на безотпаден туризъм; ползите, които може да донесе сертификацията на хотели и места за настаняване и отношението на туристите към еко сертификацията при избор на хотели.

ОИЦ – Добрич

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Линк към оригинална публикация: https://www.eufunds.bg/bg/node/9402/

https://www.facebook.com/oic.dobrch/posts/2132289796930751https://dobrudjabg.com/novina/vyzmojnosti-i-polzi-ot-turizym-s-po-malko-otpadyci-bqha-obsydeni-po-vreme-na-forum-orgniziran-ot-oic/76505; https://www.dobrichonline.com/novini/68291/oits-dobrich-diskutira-vzmozhnosti-i-polzi-ot-turizm-s-po-malko-otpadtsihttps://darik.bg/diskutiraha-vazmoznosti-i-polzi-ot-turizam-s-po-malko-otpadaci; https://pronewsdobrich.bg/2022/03/01/s-bronzov-eko-sertifikat-za-otgovorno-upravlenie-na-otpadatsite-e-otlichen-hotel-kray-kavarna/?fbclid=IwAR1c3vSgZUuuEqc_rxD_rFYOmSyXddmcxIIWczGhoCBisuhrtIEm8TgQLUg