Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Ако хотелите генерират по-малко отпадъци, ще могат да спечелят сертификационен приз по проект на ОПОС

Ако хотелите генерират по-малко отпадъци, ще могат да спечелят сертификационен приз по проект на ОПОС

Компостирането на биоразградимите отпадъци се насърчава при всички нива на сертификация

Хотелите и местата за настаняване в България да генерират по-малко отпадъци и да се стремят към по-високи екологични норми в работата си. Това е целта на „Сдружение за кръгова икономика Феникс 2002“, което е определило критерии, на които хотелите трябва да отговарят, ако искат да спечелят регистрирана еко сертификатна марка. „Четири са възможните нива на сертификация за хотели и места за настаняване – бронз, сребро, злато и платина“, обясниха пред медиите бенефициентите от Сдружението на заключителна пресконференция в Банско, на която представиха резултатите по спечеленият от тях „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване на образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ №BG16M1OP002-2.009-0017. Той е на стойност от близо 370 000 лева. „Доказахме, че голяма част от генерираните отпадъци могат да бъдат предотвратени. Много е важно да се оптимизира управлението им“, категорични са организаторите на събитието. Критериите за оценка за хотелите и местата за настаняване, за да получат сертификационна еко марка са изключително високи. „Всички нива на сертификация над „Бронз“ изискват да се прилагат мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. За най-високото ниво „Платина“ е нужно да се избират консумативи от рециклирани и/или еко съобразни суровини, като гребени от картон, четки за зъби от бамбук, опаковки от рециклиран картон пр. Компостирането на биоразградимите отпадъци се насърчава при всички нива на сертификация, категорични бяха от Сдружението.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Линк към оригинална публикация: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/9456